Disclaimer

Disclaimer!!!!

Hoewel v.o.f.Hoffmans en zonen deze website met zorg heeft laten opbouwen en inrichten en met zorg zal onderhouden,staat v.o.f.Hoffmans en zonen er niet voor in dat deze website zonder gebreken of fouten zal functioneren.Ook kan v.o.f.Hoffmans en zonen er niet voor instaan,dat de website en de daarvoor gebruikte hardware en software vrij zijn van virussen of andere ongewenste inhoud of eiegenschappen.

Evenmin kan v.o.f.Hoffmans en zonen verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden worden.

Uw bezoek en gebruik van deze website en de resultaten daarvan zijn derhalve geheel voor uw eigen risico.v.o.f.Hoffmans en zonen accepteert daarbij dan ook uit generlei hoofde aansprakelijkheid,ook niet voor directe,indirecte of andere schade die u of een ander onverhoopt op enigerlei wijze zou lijden als gevolg van of in verband met het bezoeken en/of gebruiken van deze website of als gevolg van of in verband met het niet kunnen bezoeken of het niet kunnen gebruiken van deze website of als gevolg van of in verband met het gebruiken of niet kunnen gebruiken van het op deze website aanwezige materiaal.

​Deze site bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van v.o.f.Hoffmans en zonen liggen.v.o.f.Hoffmans en zonen is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen.v.o.f.Hoffmans en zonen geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud,data,adviezen,verklaringen,software,produkten of ander materiaal.

Hoffmans en Zonen logo
Hoffmans en Zonen